Veřejné finance kvadraticky
2023-06-04, 15:00–15:45 (Europe/Prague), 🏛️ Klenbový sál

Veřejné finance - nekonečné téma, které nemá žádné jasné řešení - nebo ano? Kvadratické hlasování nabízí nové způsoby, jak se shodnout na rozdělení veřejných prostředků. Umožňuje najít kompromis mezi systémy "jeden člověk - jeden hlas" a "jeden dolar - jeden hlas", které oba trpí velkými nedostatky. V digitálním světě se již těší velkému užitku, můžeme ho aplikovat i v reálném světě?


U soukromého vlastnictví a (téměř-)svobodných trhů známe způsoby, jak efektivně alokovat zdroje pro maximalizaci užitku. U veřejných financí to ale vůbec není jednoduché. Do státního rozpočtu přispívá každý občan naší republiky, ať už přímou daní ze závislé činnosti, nebo nepřímou daní z přidané hodnoty, spotřební daní apod. Každý má ale jinou představu, na co vybrané peníze využít. Ovlivnit to můžeme volbou poslanců a dalších zástupců, ale tento proces je velmi nepřímý, politici většinou sliby neplní a navíc se změny dočkáme s obrovským zpožděním, jestli vůbec. Také nelze vyjádřit jemnější preference, protože každý má k dispozici pouze jeden hlas.

Naštěstí existuje lepší systém voleb. Na první pohled připomíná preferenční hlasování, ale má to háček - nevyhrává totiž automaticky návrh nebo kandidát s největším počtem hlasů, ale aplikuje se algoritmus, který vyzdvihuje kandidáty pro které hlasovalo hodně lidí i menším množstvím hlasů na hlavu, spíše než kandidáty kterým několik fanoušků dalo všechny své hlasy.

Tento algoritmus se nazývá kvadratické volby, případně jeho modifikace kvadratické financování, a nachází velké uplatnění v digitálním světě - přes Gitcoin Granty se díky kvadratickému financování distribuovalo na veřejné statky už přes jednu miliardu Korun, a v reálném světě také proběhly úspěšné experimenty. Např. v Taiwanu existuje státní platforma Join, kde více než 4 miliony aktivních uživatelů používá QV pro hlasování pro různé veřejné problémy. Kdokoliv může vytvořit e-petici, a jakmile přesáhne 5 tisíc hlasů, vláda ji musí projednat a veřejně na ni odpovědět. Takových petic už bylo projednáno přes 40, s tématy jako daně, veřejné zdravotnictví a údržba národních parků. QV experimenty našly úspěch i v Americkém Kolorádu, v Německém Leipzigu a v dalších menších volbách.

Kvadratické hlasování nám může pomoci efektivněji řídit veřejný sektor, rozhodovat o rozpočtech, nebo i přes jeho modifikaci kvadratické financování efektivněji vybírat peníze pro charitu a dobročinné účely. Pojďme se podívat, jak to všechno může fungovat…


Content in English / Obsah v angličtině 🇬🇧 – no Difficulty (obtížnost)

pro začátečníky

Tagy (klíčová slova)

qf,qv,dao,public goods, public finance,voting,governance,verejna sprava

Softwarový inženýr s láskou pro svobodu a ochranu soukromí.