Jak přijít o peníze - slepé podepisování smart kontraktů
2023-06-03, 19:00–19:30 (Europe/Prague), 💡 Lustrový sál

DeFi i práce s NFT stojí na principu, že uživatelé mají plnou kontrolu nad svými prostředky. To vyžaduje důvěru v několik technologií a obezřetné jednání.

Podepisováním transakce uživatel výslovně potvrzuje, že rozumí tomu, co podepisuje. Je toto platný předpoklad?

Slepé podepisování transakcí způsobilo ztráty uživatelům v řádech milionů USD.

Probereme útoky i možná řešení.


Content in English / Obsah v angličtině 🇬🇧 – no Difficulty (obtížnost)

pro pokročilé

Tagy (klíčová slova)

defi, transakce, penezenky

Radek pracoval přes 17 let pro TradFi (banky) v různých externích a IT manažerských pozicích. Řídil např. systémovou integraci při změně core banking systému, v posledních letech se věnoval celkové business/IT architektuře bank. Užívá si posouvání hranic použitím cutting-edge technologií, kde se propojuje business a IT. Od 2017 věří, že ČR je celosvětově velice silné v crypto engineeringu a rád by, aby nezahodilo šanci být tahounem crypto odvětví v Evropě.

This speaker also appears in: