Impact DAOs
2023-06-03, 16:45–17:45 (Europe/Prague), 💡 Lustrový sál

Panelová diskuze o dopadu, governance a právním nastavení Impact DAOs, nejen v českém prostředí.
DAOs jsou nový způsob ekonomické spolupráce v online prostředí a jako takové se potýkají s množstvím nejasností, mimo jiné z pohledu práva a governance.
V rámci panelu se budeme bavit o způsobech, jak je možné DAO v našem či mezinárodním prostředí nastavit.


Impact DAOs jsou decentralizované autonomní organizace s pozitivním dopadem. Jedná se o moderní způsob řízení organizací, které umožňují každému jejich členu přímý vliv na rozhodování o všech jejich záležitostech. Pozitivním dopadem se rozumí vytváření pozitivních externalit v životním prostředí, či ve společnosti. Jedná se o posun od udržitelnosti k regeneraci našich ekosystémů, k navrácení do jejich původního stavu.


Content in English / Obsah v angličtině 🇬🇧 – yes Difficulty (obtížnost)

pro pokročilé

Tagy (klíčová slova)

DAO, ReFi, investment, regulace, governance

Product designer, inovátor a technolog se zaměřením na udržitelnou a spravedlnou společnost. Zakladatel Donat.Network

This speaker also appears in:

Focusing on NFT communities, DAO governance and blockchain as an institutional technology as blockchain strategist @ CostraLabs and researcher @ PRIGO university.

This speaker also appears in:

I am an attorney with focus on web3, decentralization, innovation and regenerative solutions.
I help both start-ups and mature companies setting up international structures and DAOs, I support with regulatory issues of new technologies, fintech, DeFi, Refi, circularity and sustainability.
More info about me here: https://linktr.ee/daliborcerny

Jakub has a computer science and psychology background and is currently exploring distributed technologies for regeneration, grounded in the commons paradigm.

Having hosted several events in the field ("Rebooting the Web of Trust #09" conference, Holochain hackathons, and recently, "Infrastructures for Regeneration" symposium focused on Collaborative finance), he also teaches at KISK, Masaryk University (courses "Commons, Design & Web3", and "P2P, Commons, Digital Identity").

Currently, in loose collaboration with Game Media Studio at FAVU and Economic Space Agency (ECSA), he's starting an experimental "Distributed Commoning Lab".